//////

Wiadomości

POTOCZNE PRZEŚWIADCZENIE

Potoczne przeświadczenie identyfikuje na ogół neorealizm z czysto reje­stracyjnymi właściwościami filmowego świata i z pozoru całkowicie uchyla problem istnienia podmiotu w utworze neorealistycznym. Tymczasem,specyficz­ny układ cech podmiotu wypowiedzi stanowi jeden z najgłębszych i niereduko- walnych wyznaczników poetyki immanentnej tego kierunku. Rola rzecznika, którą przyjmuje na siebie filmowy podmiot, okazuje się w filmach Viscontiego, Rosselliniego, De Santisa, De Siki i ZavattiniegO, a także w „Pijanym aniele” Kurosawy (1948) czy „Los 01vidados” Bufluela (1950) funkcjonalną wykładnią całości dzieła.Najistotniejsze cechy zaprojektowa­nej przez tę rolę sytuacji komunikacyjnej, decydujące o jej swoistości, są następujące:kryterium prawdziwości jako podstawa ekranowej wizji świata, o którym film opowiada ;kryterium wrażliwości moralnej czytelne poprzez sposób prezentacji ludzkich działań.


Categorised as: Autor jako problem poetyki filmu


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!