//////

Wiadomości

ROLA MISTRZA OPOWIEŚCI

Podmiot autorski w roli mistrza opowieści niestrudzenie poręcza własnym autorytetem ka2dy fakt rzeczywistości przedstawionej (także fikcyjnej) i nigdy nie rezygnuje z prawa do jego wyłącznej interpretacji. Rolę tę znamy dobrze z klasycznych filmów Forda,Hawksa,Wylera, Hitchcocka, Kazana, Reeda, Leana i wielu innych. W odróżnieniu od swego historycznego prototypu, jakim była formuła aranżera filmowych przeżyć (wzbogacana później na różne spo­soby przez kontynuatorów), wykazuje ona pewną elastyczność będącą widomym świadectwem kompromisu wobec wymogów konkurencyjnej postawy badacza. Modyfikuje to poniekąd dotychczasowe reguły gry z odbiorcą. Jeśli trze­ba, mistrz opowieści zdolny jest zrezygnować z przywileju wiedzy absolutnej na rzecz daleko idącej relatywizacji spojrzenia. 


Categorised as: Autor jako problem poetyki filmu


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!