//////

Wiadomości

W SZERSZYM PROCESIE ROZWOJU

W szerszym procesie rozwoju podmiotowych form wypowiedzi filmowej jego rola jest jednak nie­wielka. Prawdziwy przełom przyniosły natomiast w tym względzie dokonania arty­styczne neorealizmu. Kierunek ten zdołał ostatecznie zreformować formułę podmiotu filmowego w ostrej opozycji do rozwiązań dotychczasowych, określa­jąc ją zwłaszcza poprzez generalne zanegowanie tradycyjnego modelu holly­woodzkiego opartego na wypróbowanych schematach: narracyjnych, fabularnych, stylistycznych itp. Kreując nowe filmowe widzenie rzeczywistości, twórcy filmów neorealistycznych zakwestionowali od podstaw właściwą widowisku «ma- de in Hollywood” (oraz naśladowcom) irrealną wizję świata. Neorealizm prze­kreślał silnie zakorzeniony w ówczesnej świadomości odbiorczej typ zadań społecznych, jakie produkcja hollywoodzka stawiała sobie za cel do spełnie­nia. Przełamywał też doskonalony systematycznie przez to kino kanon estety­czny, który przez niemal trzy dekady był atrybutem atrakcyjności jego ob­razów w oczach widowni całego świata.


Categorised as: Autor jako problem poetyki filmu


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!