//////

Wiadomości

WSZYSTKIE STANOWISKA

Wszystkie cztery zademonstrowane w filmie wersje zagadkowego incydentu mają status hipotezyi ale nie ma wśród nich dwu zgodnych. Ostatnia z przed­stawionych relacji wydaje się najbardziej prawdopodobna, lecz opowieść drwa­la również można podać w wątpliwość. Wieloznaczny przebieg zdarzenia, które zaszło na drodze do Kioto, do końca pozostaje dla widza intrygującą tajem­nicą. Zamiast gotowego rozwiązania podmiot filmowy proponuje mu konfronta­cję kilku równorzędnych, wzajemnie wykluczających się wersji -‚ skłaniając do sceptycyzmu wobec każdej z nich i do zajęcia własnego stanowiska. W kinie polskim formuła autora poszukującego, prawdy o rzeczywistości znaj­duje wkrótce swój głęboki sens i oryginalne ujęcie artystyczne w twórczości Andrzeja Munka.


Categorised as: Autor jako problem poetyki filmu


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!