//////

Wiadomości

WYKŁADNIA FUNKCJONALNA

  1. Organizacja montażowa znaczeń zarejestrowanego materiału filmowego, która z jednej strony unika^arbitralnego stawiania gotowej tezy, z drugiejzmierza do ustanowienia podmiotowej perspektywy całości w ogólniejszym planie kompozycyjnym.Zaprezentowana wyżej wykładnia funkcjonalna roli podmiotu w filmie neo- realistycznym pozwala stwierdzić, że podmiotowa perspektywa utworu nie ule­ga zredukowaniu i usunięciu na margines, lecz przeciwnie – stanowi instancję decydującą o wymowie całości. Rozpatrzenie nowej zasady konstrukcyjnej pod- miotu okazuje się konieczne przy badaniu cech poetyki neorealizmu. Rozwią­zując w swoisty sposób antynomię uobecnienia i unieobecnienia „ja” autor­skiego, filmy tego kierunku nie tylko stworzyły własną odmianę układu na- dawczo-odbiorczego (projektowaną przez rolę rzecznika), ale także inspiro­wały szereg dalszych poszukiwań sztuki filmowej w okresie następnym.


Categorised as: Autor jako problem poetyki filmu


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!